gallery/oruntas3
gallery/gayrimenkuk1
İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku
  • Taşınır ve taşınmaz mallar ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü, davaların takibi
  • Gayrimenkul kiralarından kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü, davaların takibi
  • Kat Mülkiyetinden kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü, davaların takibi
  • Tapu işlemleri
  • Tapu iptal ve tescil davaları
  • Kamulaştırmadan kaynaklı ihtilaflar
  • Yüklenici sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi
  • İmar uygulamaları ve ihtilafları
  • Gayrimenkul ve inşaat hukuku mevzuatına ilişkin danışmanlık hizmetleri

İnşaat ve Gayrimenkul hukukuna ilişkin daha detaylı bilgi için hukuk büromuz ile iletişime geçiniz.