gallery/oruntas3
gallery/tü
Tüketici Hukuku
  • 4077 sayılı "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" kapsamında danışmanlık hizmeti,

  • Mesafeli sözleşmelerden kaynaklı davalar,

  • Ayıplı mal ve ayıplı hizmetten kaynaklanan davalar,

  • Banka kredisi sözleşmelerinden kaynaklanan davalar,

  • Tüketiciler lehine hakem heyetlerine başvuruların yapılması ve takibi,

  • Hekimin kusuru sonucu oluşan tıbbi hata nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları

Tüketici Hukukuna ilişkin daha detaylı bilgi için hukuk büromuz ile iletişime geçiniz.