gallery/oruntas3
gallery/mülkiyet1
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
  • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku çerçevesinde doğan uyuşmazlıkların çözümü, davaların takibi
  • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku kapsamında danışmanlık hizmeti verilmesi

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna ilişkin daha detaylı bilgi için hukuk büromuz ile iletişime geçiniz.