gallery/oruntas3
gallery/aile1

Oruntaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu Aile ve Kişiler Hukukna ilişkin her türlü konuda danışmanlık yapmakta olup; vesayet işlemleri, ismin ve kişiliğin korunması, boşanma işlemleri, protokollerin hazırlanması ve mal rejimlerine ilişkin hukuki sorunların çözümü hususlarında müvekkilllerine hizmet vermektedir.

gallery/miras1
gallery/sağlık1
gallery/iş1
gallery/gayrimenkuk1
gallery/mülkiyet1

Oruntaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu Miras Hukuku ile ilgili konularda hukuki danışmanlık yapmakta olup; vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, tereke tespiti, tenkis davaları, tasarrufun iptali, ortaklığın giderilmesi ve benzer diğer miras hukuku uyuşmazlık ve davalarına ilişkin temsil ve  danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

gallery/yabancılar3

Oruntaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu müvekkillerine Sağlık Hukukuna ilişkin her türlü konuda danışmanlık yapmakta olup; personel hatalarından doğan sorumluluğa ilişkin danışmanlık hizmeti, uyuşmazlıkların çözümü, hasta ve hekim haklarına ilişkin danışmanlık hizmeti, ilaç hukukuna ilişkin danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Oruntaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu İnşaat ve Gayrimenkul Hukukuna ilişkin danışmanlık yapmaktadır. Gayrimenkul alanındaki hizmetler, taşınır ve taşınmaz mallardan kaynaklı davaların takibi, gayrimenkul kiralarından kaynaklı davaların takibi, kat mülkiyetinden kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü ve davaların takibi, tapu işlemleri ile tapu iptal ve tescil davalarının takibi, imar mevzuatına uyum ve gerekli izin ve ruhsatların alınması dahil gayrimenkulün geliştirilmesine ilişkin tüm hizmetleri kapsamaktadır.

Oruntaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu Fikri ve Sınai Haklar Hukuku kapsamına giren her türlü konuda hukuki danışmanlık ve dava takibi yapmaktadır. 

Oruntaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili her türlü konuda;işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, iş sözleşmelerinin hazırlanması, işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, hizmet sözleşmesinin feshi, işçi alacakları ve işe iade davlarının takibi ve iş yerinin, iş hukuku mevzuatına uygun hale getirilmesi hususları dahil iş hukukuna ilişkin tüm süreçlerde müvekkilleine danışmanlık ve temsil hizmeti vermektedir.

Oruntaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu yabancı vatandaşlara ilişkin her türlü hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Hukuk Büromuz yabancı müvekkillerine Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerine ilişkin danışmanlık hizmeti,oturma izni başvurularına ilişkin işlemlerin takibi, çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemlerinin takibi, yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de gayrimenkul edinme ve satım işlemlerinin takibi ile gayrimenkul kiralarına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması hususlarında hizmet vermektedir.

gallery/kıymetli2
gallery/icra 3

Oruntaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu Kıymetli Evrak Hukukuna diğer bir değişle çek, bono ve poliçeye ilişkin işlemlerin yürütülmesi ve şirket ve şahıslara danışmanlık hususnda hizmet vermektedir.

Oruntaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu her türlü alacağa ilişkin icra takip işlemlerinin yürütülmesi, davalarının takibi, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara katılınması hususlarında şirket ve şahıslara danışmanlık yapmakta ve işlemleri takip etmektedir.

gallery/tü

Oruntaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu Tüketici Hakları Hukuku ile ilgili her türlü konuda müvekkillerine danışmanlık yapmakta olup davaların takibi ve tüketicinin korunmasına yönelik mevzuat ve uygulamalara ilişkin bilgiler paylaşma husushunda müvekkillerine hizmet vermektedir.

 

gallery/themis
 
Ius est ars boni et aequi
HUKUK İYİ VE ADİL OLANIN SANATIDIR

Ulpianus